Waarom ComPLice?

Heeft u contacten met Franstalige landen? Dan is een vergaande kennis van de Franse taal en cultuur van levensbelang voor uw bedrijf, organisatie of instelling.

Frans wordt gezien als de derde wereldtaal en met ruim 380 miljoen Franssprekenden over de gehele wereld is het voor het Nederlandse bedrijfsleven een groot voordeel om het Frans volledig te beheersen. Helaas beheersen steeds minder Nederlanders in voldoende mate het Frans.

Het gevolg is een verhoogde kans op misverstanden, miscommunicatie en mismanagement waardoor ernstige relationele en financiële schade kan ontstaan.

Daarom ComPlice!